Dünyada başarılan birçok şey ölüme meydan okunduğu için, daha yaşanılabilir bir dünya için başarıldı. Yöntemler farklı olabilir ama olayın temelinde bu var. Sanat esasında ardından kalıcı eserler bırakmak arzusudur. Kadınlar erkeklerden başka bin başka şeye ek olarak, istediklerinde ölüme karşı yaşamı dayatabildikleri, dünyaya bir bebeği  getirebilerek, bu kudrette oldukları için erkeklerden üstündürler. Tıp sağlıklı kalalım, Read More →