Şu anda etnik ve sınıfsal baskı altında olanların mücadelesine şahit oluyoruz ancak  olayın daha global ölçekte irdelenmesi gerektiğini düşünüyorum. Size tehlikenin boyutunu anlatabilmek için geçen ayki Paris gezimdeki gözlemlerimi anlatayım. Liberty kelimesinin ana vatanı olan, Fransız İhtilali ile dünya özgürlük mücadelesinde önemli yeri olan Fransadaki katliam sonrası bir anda sıkı yönetim ilan edildi ve sokaklarda Read More →